2019. január 23.
Zelma, Rajmund
Kiadó Hírlevél|Írjon nekünk|Honlaptérkép
  
 • посуда оптом
 • ландшафтный дизайн Днепропетровск
 • жалюзи Днепропетровск
 • откосы Днепропетровск
 • ремонт квартир Днепропетровск
 • мебель для аптек
 • квартиры посуточно днепропетровск
 • корпоративный тренинг Одесса
 • ораторское мастерство Одесса
 • Újdonságaink
  Kiadványaink

  Berlász Jenő: Erdélyi Jobbágyság-Magyar Gazdaság Válogatott tanulmányok Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 5.

  2010, kemény, B/5., 332 oldal, ISBN: 978-963-446-547-8

  Akciós ára: 2320 Ft.

  A termék megvásárolható a ProsperoD webáruházban: KATT IDE „Még az első világháború előtt, 1911-ben születtem Budapesten. Felsőfokú tanulmányaimat a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán, történelem szakon végeztem 1931-től 1935-ig. Itt ekkoriban igencsak kiváló professzorok tanítottak. Az újkori ma­gyar történet tanára Szekfű Gyula volt, a középkori magyar történeté Mályusz Elemér. Az újkori egyetemes történelmet Hajnal István, a magyar művelődéstörténetet Domanovszky Sándor adta elő. A történeti segédtudományokat Szentpétery Imre, a kelet-európai történelmet Lukinich Imre tanította. Megvolt tehát minden lehetőségem arra, hogy sokoldalúan képezzem magamat.” Az idézet a szerzői előszóból származik, amelyből az is kitűnik, hogy Berlász Jenő a fogalommá vált „Domanovszky iskola” tagjai közé tartozott. „Jeles iskolázottsága”, kiemelkedő tehetsége, kitűnő elemző- és íráskészsége, továbbá példás szorgalma révén látványosan emelkedett a tudományos ranglétrán, 1943-ban a „Századok” c. folyóirat szerkesztője és egyetemi magántanár lett, s mindössze 36 éves volt, amikor a gazdaságtörténet tanszékvezető egyetemi tanárává nevezték ki; 1948-ban azonban a professzorok többségével együtt őt is elmozdították állásából. Doktori értekezését a felvidéki Thurzó-birtokok jobbágyságának történetéből írta, majd érdeklődése az erdélyi jobbágyság múltja felé fordult, számos nagyszerű – Erdély történetének megértését ma is segítő – tanulmány született a feltárt források eredményeként. Társszerzőként vett részt a „Kereszténység védőbástyája” (a Magyar Művelődéstörténet 3. kötete) megírásában, ipartörténeti munkái – a pest-budai kézműipar válságáról, illetve a páratlan sikerű Ganz-gyárról írt tanulmányai – a magyarországi gazdaságtörténet-írás nyereségei közé tartoznak. Több szempontból is mértékadó könyvtár- és irodalomtörténeti kutatásait jelen kötet nem érinti. Berlász Jenő tudományos munkásságát a közelmúltban rangos kitűntetésekkel ismerték el, Magyar Örökség Díjjal 1999-ben, Eötvös-koszorúval pedig 2001-ben tisztelték meg.


  Argumentum Kiadó, 1085 Budapest, Mária u. 46. Telefon: (+36-1) 485-1041