2019. január 23.
Zelma, Rajmund
Kiadó Hírlevél|Írjon nekünk|Honlaptérkép
  
 • посуда оптом
 • ландшафтный дизайн Днепропетровск
 • жалюзи Днепропетровск
 • откосы Днепропетровск
 • ремонт квартир Днепропетровск
 • мебель для аптек
 • квартиры посуточно днепропетровск
 • корпоративный тренинг Одесса
 • ораторское мастерство Одесса
 • Újdonságaink
  Kiadványaink

  : Puskintól Tolsztojig és tovább Diszkurzívák Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből 2.

  2006, ragasztókötött, B/5, 428 oldal, ISBN: 963446372X

  Akciós ára: 2160 Ft.

  A termék megvásárolható a ProsperoD webáruházban: KATT IDE A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű (a megnyilatkozás, a dialógus, a jel-, a szimbólum- és a történetképzés) poiésziszének. Ám sorozatunk neve a tárgyi utaláson túl más értelmet is magában foglal, amennyiben szerzőink egy bizonyos költészettani dialektikus kimunkálását és meghonosítását is feladatuknak tekintik. Ennyiben a Diszkurzívák megnevezés a szöveginterpretáció szolgálatba állított beszédmód sajátosságát emeli ki. S végül elgondolható emblémánk utalásiránya úgy is, mint diskurzusra invitáló jelzés mindazok számára, akik a kötetben felvetett kutatási irányok s a megoldási javaslatok kifejtésében megszólaló beszédmód és szellemiség iránt érdeklődnek. A szerkesztők a klasszikusnak elismert orosz, ill. más nyelvű irodalomtudományi és kultúrontológiai munkák magyar nyelven történő megjelenítését elsőrendű feladatuknak tekintik. A magyar irodalom poétikai újraértelmezésének örvendetesen gazdagodó könyvtárához is szeretnénk hozzájárulni egy-egy tanulmánykötettel vagy monográfiával. Sorozatunk tehát az orosz és a magyar literatúra, az irodalomelmélet és a kulturológia keretei között kezdeményez szakmai párbeszédet mindenkivel, aki figyelmével megtiszteli kiadványainkat.

  Tartalom: Kovács Árpád: Epopteia. Az intelligens szenzibilitás Augustinus, Puskin és Dosztojevszkij műveiben Horváth Komélia: A verselméletről és egy Puskin-versről Hermann Zoltán: A fantasztikum figurativitása (Puskin: A pikk dáma) Nagy István: „Mert nők így olvassák a költőket, nem másképp” (Ahogyan Cvetajeva értette Tatyjanát Az én Puskinomban) Mezősi Miklós: A Borisz Godunov műfajpoétikai olvasata: a drámától a regény felé Kalavszky Zsófia: „Downkóros. Hatujjú szeráf. Pofon a közízlésnek” (Puskin, az „isteni” és az „idióta” Tatyjana Tolsztaja Kssz! dmű regényében) Molnár Angelika: Egy puskini intertextus nyomában Fried István: Ki az Oblomov beszélője? Pappert Mariann: A „szívvel értés” A félkegyelmű és az Oblomov című regényben Kroó Katalin: Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regénye a közvetítő jelentésalakzatok fényében S. Horváth Géza: Imagináció, aranykor-narratíva és vallomás (Rousseau: Vallomások, Dosztojevszkij: Ördögök) Szitár Katalin: A „nagy bűnös” és a „tékozló fiú” (Dosztojevszkij és Pilinszky) Hetesi István: Archetípus és intertextualitás (Turgenyev: Első szerelem) Kocsis Géza: Narrációs módozatok az intertextualitás tükrében (Turgenyev: Tavaszi vizek) Kondor-Szilágyi Mária: „Boldogságot kerestem – s lehet, hogy halált találok” (A Lány egyszarvúval Turgenyev A küszöbön című regényében) Selmeczi János: Nyelvek és titkok (Intermedialitás Turgenyev kései prózájában) Boros Lili: A vizuális metaforák szerepe Lev Tolsztoj Háború és béke című regényében Téren Gyöngyi: Lev Tolsztoj kései elbeszéléseinek néhány sajátosságáról a folklór pretextusok tükrében

  Argumentum Kiadó, 1085 Budapest, Mária u. 46. Telefon: (+36-1) 485-1041